Image

Dijital Dönüşüm Nedir ?

Dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirgemek mümkün değildir ancak web 2.0, mobil, genişbant internet, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve 3B yazıcıların çığır açan etkisi yeni bir dönem başlatmıştır.

Dijital teknolojiler ile ilk olarak anolog kayıtlar dijital ortamda işlenir hale getirilmiş (otomasyon) ve süreçler dijital ortama aktarılmıştır (e-hizmet). Gelinen noktada ise tüm kurumsal varlıklar ve paydaş ilişkileri dijital ortamda yeniden tanımlanmaktadır (dijital dönüşüm). Dijitalleşme süreci tek yönlü olmayıp, organizasyonlar yeni teknolojiler ile her zaman otomasyonlarını daha verimli kılabilmekte ve hizmetlerindeki dijital teknoloji deneyimini iyileştirebilmektedir.

Image
Image

Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümdür

Dijital dönüşüm, yeni koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı ve çevikliği gerektirdiğinden, en başarılı organizasyonlar dahi dönüşümünü tam olarak tamamlamakta zorluk çekmektedir. Dijital dönüşüm süreci kolay değildir.

Image

Nesnelerin İnterneti (IOT) Nedir?

Nesnelerin İnterneti! Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişip, diğer cihazlarla iletişim halinde olması. Ya da her nesnenin başına akıllı kelimesini koymak…

Internet of Things kavramının tarihine baktığımızda ilk olarak 1999 yılında Kevin Ashton tarafından kullanıldığını görüyoruz. Ardından da yavaş yavaş IoT konseptli ürünler gelişiyor. Ve öyle büyüyen bir pazar olacağı öngörülüyor ki, Gartner’ın yaptığı araştırmaya göre 2020 yılında yaklaşık 26 milyar ürünün bir şekilde internete bağlanılacağı tahmin ediliyor.

Akıllı bileklikler, akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı tshirtler, akıllı raketler, ev otomasyon sistemleri, akıllı arabalar ve birçoğu. Nesneler üzerine yapılan yatırımlarla, hepsi yakın bir zamanda Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi ile internete bağlanıyor olacak.

Image
Image

 Teknoloji dünyasında son yılların gözdesi olan Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT), sektörde birçok girişimciye ve firmaya yeni fikirler kazandırmaya devam ediyor. Oldukça hızlı bir şekilde gelişen IoT sektöründe cihazlar-arası veri transferi sayesinde birçok akıllı sistem eş-zamanlı olarak insanlığın hizmetine sunuluyor. Hatta  yapılam araştırmalara göre,Nesnelerin İnterneti için yapılan harcamaların da 2020 yılında 1.7 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Peki dünyanın birçok ülkesinde binlerce örneğini gördüğümüz IoT girişimleri, ülkemizde ne durumda? Yapılan bir araştırma, bu sorulara cevap veriyor. Türkiye’deki IoT girişimlerinin ele alındığı araştırmaya göre Türkiye’de an itibariyle 42 IoT girişimi bulunuyor.nBu araştırmalarda ;Beacon, Akıllı evler, Enerji yönetimi, Akıllı şehirler, Bulut platformları gibi kategorilerin daha fazla ön planda olduğu görülüyor.