Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Güvenlik

 Güvenlik, bilgisayarları, ağları, uygulamaları ve verileri izinsiz erişim veya kötü amaçlı saldırılardan koruma tekniklerinin tamamıdır. Kurumların BT yöneticilerinin üzerinde çok zaman harcadıkları ve geliştirdikleri stratejilerle yön verdikleri en önemli başlıklardan bir tanesidir. Kamu, askeri, kurumsal, finansal ve tıbbi kuruluşlar, yapıları itibariyle büyük miktarlarda veri toplar, işler ve depolar. Bu verilerin önemli bir kısmı, yetkisiz erişim yüzünden olumsuz sonuçlara yol açabilecek, fikri mülkiyet, hassas finansal ve kişisel veriler içermektedir.

Kurumlar, hassas verileri ağlar ve iş yapma sürecinde diğer ilgili kişiler arasında taşımaktadır. Bu taşıma esnasında, bilgilerin korunması için güvenlik sistemleri altyapısı ve disiplini oluşturmak zorunluluğu bulunmaktadır. Saldırıların sayısı ve karmaşıklığı arttıkça, özellikle ulusal güvenlik, sağlık, finansal ve kişisel kayıtların korunması kaçınılmaz olmaktadır.

Keşfet

Mobil Çözümler

Mobil çözümler, kurumların, müşterilerinin ve çalışanlarının akıllı telefonları veya tabletleri ile iş yapmalarına olanak tanıması için popüler bir yol haline gelmiştir. Kurumların, işletim sistemi bağımsız mobil cihazların kullanılabilirliği ve yeni mobil uygulamalar için artan talepler nedeniyle mobil stratejilerini değiştirmeleri gerekmektedir. Bu değişim birçok farklı çözümü ve yeni BT uygulamalarını içermektedir.

Mobil Cihaz Yönetimi, BYOD ve mobil güvenlik entegrasyonu bu stratejinin değişmez bir parçasıdır. Mobil Cihaz Yönetimi sayesinde, yazılım dağıtımı, politika yönetimi, envanter yönetimi, son kullanıcı cihazları için güvenlik yönetimi ve servis yönetimi işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

Keşfet

Büyük Veri

Büyük veri, yararlı ve kullanılabilir bilgi çıkarılma potansiyeline sahip, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri tamamıma verilen evrimleşen bir terimdir. Ancak önemli olan verinin miktarı değil, kurumların bu önemli verilerle yaptıkları çalışmalardır.

Büyük miktarda veri toplayabilen şirketler, daha detaylı ve kapsamlı analizler yapabilir. Bu veriler, anketlerden, ürün satın alımlarından, kişisel uygulamalardan, sosyal ağlardan ve web sitelerinde halka açık olarak paylaşılan yorumlardan toplanabilir. Akıllı cihazlar ve sensörler sayesinde verilerin geniş bir yelpazede toplanması sağlanır. Büyük veriler analiz edilerek daha iyi kararlar alınabilir ve stratejik iş hareketlerinin belirlenmesine destek olunabilir.

Keşfet

Analitik

Veri analitiği, özel sistemler ve yazılımların yardımıyla, içerdiği bilgiler hakkında bir sonuç çıkartmak için veri kümelerini inceleme sürecidir. İş modellerini, teorileri ve hipotezleri doğrulamak veya değiştirerek kurumların daha bilinçli iş kararları almalarına destek olan veri analiz teknolojileri ve teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Veri analitiği çözümleri, kurumların gelirlerini ve operasyonel verimliliğini artırmasına, pazarlama kampanyalarını ve müşteri hizmetleri çalışmalarını optimize etmesine, gelişmekte olan pazar eğilimlerine daha hızlı yanıt vermesine ve rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Keşfet