Image

Data Center Çözümleri

Yönetilebilir Hizmetler, müşterilerin BT sistemlerinin, sunucularının, iletişim ağlarının, veritabanlarının, uygulamalarının ve bilgi güvenliği sistemlerinin kesintisiz ve güvenli işletimini, sistem yönetimi araçları ile izlenmesini, performans yönetimini, yedekleme ve yedekten dönme işlemlerini, sorunlar oluşmadan müdahale - sorun oluştuğunda hızlı ve kesin çözüm ile problem yönetimini, kapasite yönetimi ile yeni teknolojilerin takibi ve uyarlanmasını içeren, belirli servis saatleri içerisinde, belirli servis ve destek seviyeleri uyarınca verilen hizmetlerdir.

Kritik sistemlerin 7 gün 24 saat izlenmesi ve müdahalenin en asgari sürede gerçekleştirilmesi yönetilebilir hizmetler ile sağlanır. Bu koşulların sağlanması ile operasyonel anlamda ve  problem sonrası oluşabilecek maliyetler asgari düzeye indirilebilir.  

Yönetilebilir hizmetler, müşterinin gereksinimine ve hizmet sözleşmesi şartlarına bağlı olarak, “Müşteri Yerinde”, “Uzaktan” veya “Servis Sağlayıcı” modelleri ile sağlanabilirler. İşletim ve Yönetim Hizmetleri kapsamında tüm sistem yönetimi (kullanıcı işlemleri, erişim ve yetkilendirmeler, sistem kaynaklarına ulaşım ve paylaşımlar, tanımlamalar, güvenlik güncellemeleri vb.) faaliyetleri profesyonel ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilir.

Yönetim Hizmetleri:

İşletim Sistemi ve Sanallaştırma Yönetimi
Mesajlaşma Yönetimi 
Sistem, Ağ ve Güvenlik İzleme
Ağ ve Güvenlik Yönetimi Hizmetleri

Avantajlar:

Performans ve verimliliğin artırılması
IT maliyetlerinin azaltılması
İş sürekliliğinin sağlanması
Servis Kalitesinin yükseltilmesi

Kurum ihtiyaçlarına yönelik aşağıda özetlenen bulut çözümleri sağlanmaktadır.

  • Kuruma dedike sanal sunucu hizmeti
  • Bulut üzerinden kurumsal yazılım hizmeti
  • Bulut depolama ve yedekleme hizmetleri
  • Bulut Felaket Kurtarma Hizmeti

 

 

Veri merkezi izleme yazılımı üzerinden uyarı ve alarm bildirimlerinin takibi yapılmaktadır. Bu sayede hem teknik problemlemlere hem de güvenlik tehtitlerine karşı önlem alınıp iş sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.